Đăng ký và tiết kiệm!
Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Việt
Đăng ký và tiết kiệm!
Giỏ hàng 0

TÁC ĐỘNG GBA

Green & Book Ambassadors là một phần trong cam kết của GBA Nature nhằm đóng góp cho cộng đồng thông qua những dự án xã hội do chính GBA sáng lập hành động trên những vấn đề thử thách của xã hội: Bảo vệ Môi trường, truyền cảm hứng về đọc sách, giáo dục, vấn đề về sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc, và phối hợp đóng góp cho các chương trình ý nghĩa của các tổ chức hay cá nhân khác. Trong đó GBA Nature quyên góp 1% trên toàn bộ doanh số bán hàng cho quỹ Green & Book Ambassadors kết hợp hành động với những với các quỹ từ thiện khác, các đối tác, công ty và các cá nhân trong cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi là chung tay vì một Viêt Nam và một thế giới tươi đẹp hơn mỗi ngày từ những hành động hay đóng góp nhỏ bé nhất.

Dưới đây là những hình ảnh về ký ức trên chặng đường của chúng tôi