Đăng ký và tiết kiệm!
Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Việt
Đăng ký và tiết kiệm!
Giỏ hàng 0

TÁC ĐỘNG GREEN & BOOK AMBASSADORS

QUỸ TÁC ĐỘNG GREEN & BOOK AMBASSADORS LÀ GÌ?  

Quỹ Green & Book Ambassadors được quản lý bởi doanh nghiệp xã hội Green & Book Ambassadors là một phần cam kết của GBA Nature Chung tay vì một Việt Nam và một thế giới tươi đẹp, đa sắc màu mỗi ngày. Chia sẻ và đóng góp vào những giá trị cho cuộc sống luôn là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi. GBA Nature cam kết trích ra 1% trên toàn bộ doanh thu hàng năm để thực hiện các hoạt động cộng đồng thông qua quỹ Green and Book Ambassadors kết hợp với hoạt động gây quỹ bổ sung từ các cá nhân, công ty hay tổ chức từ thiện khác để tăng khả năng tiếp cận giải pháp cho các vấn đề sức khoẻ tinh thần,giáo dục, tiếp cận sách, và bảo vệ môi trường cũng như đóng góp, ủng hộ cho những hoạt động ý nghĩa của các dự án của các tổ chức từ thiện hay các dự án tác động xã hội  cá nhân hay tổ chức khác

ĐỐI TÁC

Dọn dẹp Việt Nam

Help Hand Sài Gòn 

Câu hỏi thường gặp

QUỸ GBA IMPACT ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ NÀO?

Quỹ GBA Impact được quản lý bởi doanh nghiệp xã hội Green & Book Ambassadors

 

AI QUYẾT ĐỊNH QUỸ SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở ĐÂU?

Hoạt động tài trợ được chỉ đạo bởi Ban cố vấn của Quỹ Tác động GBA và sẽ phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là tăng khả năng tiếp cận giải pháp cho các vấn đề sức khoẻ tinh thần,giáo dục, tiếp cận sách, và bảo vệ môi trường cũng như đóng góp, ủng hộ cho những hoạt động ý nghĩa của các dự án của các tổ chức từ thiện hay các dự án tác động xã hội  cá nhân hay tổ chức khác và tập trung vào những cộng đồng khó khăn trong việc tiếp cận.

 

BAO NHIÊU PHẦN TRĂM TỶ LỆ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN TỪ CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA QUỸ TÁC ĐỘNG GBA SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC CẦN NHẬN TRỢ CẤP ?

100% số tiền quyên góp công khai được chuyển đến những người cần được hỗ trợ và các sáng kiến chiến lược của chúng tôi.

 

TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI AI ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ QUỸ TÁC ĐỘNG GBA?

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email info@gbainnovative.com

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Bạn muốn liên lạc để hợp tác hoặc quyên góp?Impact@gbainnovative.com